H,ng,h,a,Taobao,1688

Hàng hóa Taobao-1688

Giá thị trường: 3,000₫

Hàng sẵn:19998

Chú ý: Giá của sản phẩm này không phải là 1.000VNĐ, nó chỉ là thuận tiện cho việc tính toán.

Nếu bạn muốn mua hàng ở Taobao / 1688, vậy bạn có thể đặt hàng thông qua sản phẩm này.

《HƯỚNG DẪN MUA SẮM》

PC site

1. Đăng nhập TAOBAO www.taobao.com  hoc 1688 www.1688.com  để tiến hành mua sắm.

Chú ý: Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trình duyệt Google chrome , nó có chc năng dch 


2. Tìm kiếm tên sản phẩm bạn muốn mua (tên Trung Quốc, bạn có thể sử dụng Google Dịch)

Ví dụ:  ①          ②

      


3. Chọn sản phẩm bạn muốn trên trang kết quả tìm kiếm


(Nội dung được dịch trên google chrome)
4. Đi đến trang sản phẩm, kiểm tra kích thước và màu sắc mà bạn muốn

5.Sau đó, mở trang [Hàng hóa  Taobao-1688] của Vietime để đặt hàn
6. Sau khi người dùng đt hàng xong bên chăm sóc khách sẽ kiểm tra đơn hàng, khi hch toán xong sthêm đơn hàng cho ngưi dùng,

Viettime shop sthông báo ngưi dùng kim tra đơn hàng và thanh toán (thông thưng skhông vưt quá 5 tiếng)Quy trình:

1.) Viettime shop nhận thông tin đặt hàng.

2.)Hạch toán hàng hóa và giá cả (bao gồm cước vận chuyển).

3.) Thêm đơn đặt hàng cho người dùng (phương thức thanh toán giống với phương thức bạn sử dụng khi đặt hàng).

4.) Thông báo cho người dùng bằng email hoặc SMS.

5.) Người dùng vào quản lý tài khoản để xem đơn đặt hàng và thực hiện thanh toán sau khi xác nhận.

6.) Viettime cửa hàng sẽ đặt hàng sau khi nhận được thanh toán.

7.) Người dùng nhận hàng.