Hướng dẫn tìm sản phẩm và đặt hàng

1. Tìm tên sản phẩm


2. Đt hàng

A. Thêm vào gihàng đquay li xem thêm các sn phm khác

b. Chn mua ngay đđi ti thanh toán

- Đin đy đcác thông tin ngưi nhn

-Nhp phương thc thanh toán mà bn mun

- Chn phương thc giao hàng

Bạn có thể kiểm tra hướng dẫn thanh toán: <Alipay > < Paypal >

Hoặc sử dụng thanh toán số dư, vui lòng tham khảo: <Chuyển khoản ngân hàng>

-Đin yêu cu mà bn mun:

-Xem li hàng đã mua và click đng ý mua hàng