Chế độ hội viên trang web Viettime


Câu lạc bộ hội viên Viettime được thành lập ngày 01 tháng 01 năm 2018, tôn chỉ thành lập Câu lạc bộ hội viên của mạng Viettime là nhằm tiếp tục nâng cao mức độ trung thành của người dùng đồng thời mang lại dịch vụ nhiều hơn, tốt hơn cho hội viên Viettime, không ngừng nâng cao mức độ hài lòng của hội viên, quan tâm và hồi đáp nhiều hơn cho hội viên.

Chúng tôi sẽ thông qua ba chức năng bao gồm cấp bậc hội viên, đặc quyền hội viên, chế độ tích điểm của hội viên Viettime để phân tích đặc quyền mà hội viên Viettime được hưởng tại Viettime.

1. Cấp bậc hội viên (giá trị trưởng thành)

Thể chế trưởng thành hội viên nhằm mang lại dịch vụ khác nhau tiết kiệm hơn, tôn trọng hơn, quan tâm hơn, lớn mạnh hơn, nhanh chóng hơn cho hội viên mạng Viettime ở những giai đoạn trưởng thành khác nhau, để đáp ứng nhu cầu của hội viên ở mỗi giai đoạn trưởng thành khác nhau.

Thể chết trưởng thành hội viên bao gồm 5 cấp bậc hội viên, cấp bậc hội viên được quyết định bởi “Giá trị trưởng thành”, giá trị trưởng thành càng cao, cấp bậc hội viên càng cao.

1) Giá trị trưởng thành là gì

Giá trị trưởng thành là giá trị kinh nghiệm mà hội viên Viettime có được thông qua việc mua hàng, nhận được từ việc tính tổng số tiền tích lũy, nó thể hiện giá trị kinh nghiệm mua hàng qua mạng tích lũy được tại Viettime, giá trị trưởng thành càng cao cấp bậc hội viên càng cao, được hưởng

2) Giá trị trưởng thành được tính thế nào

Giá trị trưởng thành được tính theo số tiền giao dịch, ví dụ, mua một món hàng có giá trị 88000VND, thì sau khi xác nhận nhận hàng có thể nhận được 88000 điểm. Công thức tính giá trị trưởng thành: Giá trị trưởng thành của hội viên = Số tiền mua hàng tích lũy

Giá trị trưởng thành của hội viên Viettime dựa theo số tiền tiêu dùng để mua hàng được chia thành 5 cấp bậc:

Hội viên đồng: Đăng ký và mua hàng trên trang web, thì có thể trở thành hội viên đồng của Viettime.

Hội viên bạc: Số tiền mua hàng trên trang web mỗi năm đạt 5 triệu Việt Nam đồng, tự động nâng cấp thành hội viên bạc, có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Hội viên vàng: Số tiền mua hàng trên trang web mỗi năm đạt 20 triệu Việt Nam đồng, tự động nâng cấp thành hội viên vàng, có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Hội viên bạch kim: Số tiền mua hàng trên trang web mỗi năm đạt 50 triệu Việt Nam đồng, tự động nâng cấp thành hội viên bạch kim, có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Hội viên kim cương: Số tiền mua hàng trên trang web mỗi năm đạt 100 triệu Việt Nam đồng, tự động nâng cấp thành hội viên kim cương, có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

3) Nâng cấp cấp bậc hội viên

1. Nâng cấp hội viên: Mỗi hội viên chỉ cần trong cùng một năm tiêu dùng được số tiền nhất định, sẽ tự động nâng cấp thành hội viên ở cấp bậc cao hơn, ví dụ: Chị V năm nay mua hàng hóa đạt 50 triệu, chị V tự động nâng cấp thành hội viên bạch kim.

2. Giáng cấp hội viên: Thời hạn hiệu lực của mỗi cấp bậc hội viên đều là một năm, nếu trong một năm bạn không mua hàng đạt một số tiền nhất định, cấp bậc hội viên của bạn sẽ bị giáng một bậc. Ví dụ, năm ngoái chị V là hội viên vàng, năm ngoái đã mua 8 triệu tiền hàng, năm nay tự động giáng cấp thành hội viên bạc. Ngày giáng cấp của hội viên là ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Hội viên báo số tiền tiêu dùng giữ cấp bậc

Hội viên đồng: Không có số tiền tiêu dùng

Hội viên bạc: Mỗi năm tiêu dùng đủ 5 triệu Việt Nam đồng;

Hội viên vàng: Mỗi năm tiêu dùng đủ 10 triệu Việt Nam đồng;

Hội viên bạch kim: Mỗi năm tiêu dùng đủ 25 triệu Việt Nam đồng;

Hội viên kim cương: Mỗi năm tiêu dùng đủ 50 triệu Việt Nam đồng;

2. Đặc quyền hội viên

Đặc quyền hội viên chia thành ba loại đặc quyền bao gồm đặc quyền mua hàng, đặc quyền dịch vụ, đặc quyền phiếu ưu đãi, những đặc quyền này được dựa theo giá trị trưởng thành của hội viên Viettime để phân chia, hội viên VIP bao gồm hội viên vàng, hội viên bạch kim, hội viên kim cương.

Sau đây là giới thiệu chi tiết về mỗi loại đặc quyền:

1) Đặc quyền mua hàng (chỉ hạn chế với hàng hóa tự kinh doanh)

Trong đặc quyền mua hàng có ba loại đặc quyền được hưởng trong mua hàng tại Viettime gồm chỉ dành cho VIP, chiết khấu mua hàng, tiết kiệm chi phí và hiệu quả, sau đây sẽ phân tích chi tiết tác dụng của mỗi đặc quyền.

Chỉ dành cho VIP: Hội viên thông qua khu vực riêng dành cho khách quý có thể được hưởng ưu đãi giá đặc biệt cho hàng hóa giá trị cao, được hưởng riêng các hàng hóa quý hiếm.

1. Từ khu vực riêng dành cho khách quý có thể mua hàng hóa chỉ dành cho VIP.

2. Chỉ dành cho VIP chia thành hai khu vực gồm chỉ dành cho hội viên kim cương và chỉ dành cho hội viên vinh dự (bao gồm hội viên vàng, hội viên bạch kim), lần lượt là cấp bậc hội viên tương ứng mới có thể mua hàng.

3. Chỉ dành cho VIP bao gồm những hàng hóa/dịch vụ sau đây:

1) Ưu đãi giá đặc biệt cho hàng hóa giá trị cao (mỹ phẩm, hàng xa xỉ, thiết bị kỹ thuật số..v..v…);

2) Hàng hóa quý hiếm (hàng mới, hàng hóa ngôi sao, hàng hạn chế số lượng..v..v…);

Chiết khấu mua hàng

Tất cả hội viên khi mua hàng đều tiết kiệm hơn so với hội viên thông thường, chiết khấu mua hàng giúp hội viên được hưởng các đãi ngộ tiết kiệm tiền hơn;

Tiết kiệm chi phí và hiệu quả

Hội viên được hưởng những hàng hóa tiết kiệm chi phí và hiệu quả, giá cả thấp nhất, chất lượng đảm bảo.

1. Tiết kiệm chi phí và hiệu quả sẽ không định kỳ đưa ra những hàng hóa chỉ dành cho hội viên, cấp bậc được hưởng cụ thể dựa theo trình bày của trang hàng hóa làm chuẩn;

2. Hàng hóa của khu tiết kiệm chi phí và hiệu quả, đảm bảo giá thấp nhất trong toàn trang web;

3. Hàng hóa của khu tiết kiệm chi phí và hiệu quả, đều được thông qua kiểm nghiệm sản phẩm nghiêm khắc, chất lượng được đảm bảo;


2) Đặc quyền dịch vụ

Trong đặc quyền dịch vụ, hội viên Viettime có 4 đặc quyền dịch vụ gồm hoàn tiền nhanh chóng, vị trí chăm sóc khách hàng trực tuyến chuyên biệt, chuyên gia bảo vệ quyền lợi VIP, Lời chúc sinh nhật, sau đây là giới thiệu chi tiết về 4 đặc quyền.

Hoàn tiền nhanh chóng

Hoàn tiền nhanh chóng là dịch vụ luồng xanh hoàn tiền của hội viên Viettime, khi hàng hóa ở tại kho Trung Quốc, người mua không hài lòng với hàng hóa, bấm vào hoàn tiền, lập tức hoàn lại khoản tiền hàng. Thực hiện “Bấm liền hoàn liền, có tiền lập tức”, tốc độ hoàn tiền tổng thể đạt trên 80%.

1. Tất cả hội viên được hưởng hoàn tiền nhanh chóng, sau khi đạt được thỏa thuận hoàn tiền với trang web đồng thời gửi số đơn hàng cần trả hàng, chỉ cần số tiền của khoản hoàn tiền đó nằm trong hạn mức tín dụng hoàn tiền (mức tín dụng là một số tiền mà trang web viettime xác lập tín dụng dựa theo hàng hóa bình thường mà người mua mua) nhanh chóng mà hội viên được hưởng, Viettime sẽ lập tức tạm ứng khoản hoàn tiền này cho người bán, đồng thời trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của hội viên, thực hiện “Bấm liền hoàn liền, có tiền lập tức”.

2. Đặc quyền này chỉ hạn chế cho hội viên kim cương sử dụng.

Vị trí chăm sóc khách hàng trực tuyến chuyên biệt

Giới thiệu đặc quyền: Hội viên VIP có thể được hưởng dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến vị trí chuyên biệt của hội viên bất kỳ lúc nào

Chuyên gia bảo vệ quyền lợi VIP

Hiện nay hội viên kim cương có thể được hưởng dịch vụ chuyên gia bảo vệ quyền lợi hội viên ViettimeVIP

1. Chuyên gia bảo vệ quyền lợi hội viên kim cương do tổ chuyên gia bảo vệ quyền lợi có tư chất của Viettime tạo thành, hiện nay chỉ cung cấp dịch vụ bảo vệ quyền lợi hậu mãi chất lượng cao cho hội viên kim cương.

2. Khi hội viên kim cương gửi bảo vệ quyền lợi hậu mãi tại trang bảo vệ quyền lợi, có thể ưu tiên đi vào luồng xanh dành cho hội viên kim cương, nghiệp vụ bảo vệ quyền lợi sau đó sẽ do chuyên gia bảo vệ quyền lợi kim cương phục vụ cho bạn.

Lời chúc sinh nhật

Hội viên đã từng xác nhận tên thập VIP trong tháng sinh nhật sẽ được hưởng sự quan tâm sinh nhật, bao gồm lời chúc sinh nhật và phiếu ưu đãi sinh nhật.

1. Lời chúc sinh nhật: Lời chúc sinh nhật được lập riêng cho hội viên VIP, được gửi qua email;

2. Phiếu ưu đãi sinh nhật: Một ngày trước sinh nhật được tặng phiếu ưu đãi miễn phí, trị giá 50000 Việt Nam đồng, có hiệu lực 1 ngày.

3) Đặc quyền phiếu ưu đãi

Mỗi tháng hội viên VIP đều có thể nhận được số lượng phiếu ưu đãi nhất định, dùng để chiết khấu chi phí vận chuyển hàng hóa. Phiếu ưu đãi quá hạn không có tác dụng, không thể đổi thành tiền mặt, không thể dùng để mua hàng.

1. Người dùng đăng ký mới có thể nhận một phiếu ưu đãi trị giá 20000 Việt Nam đồng;

2. Hội viên vàng mỗi tháng có thể nhận một phiếu ưu đãi trị giá 10000 Việt Nam đồng;

3. Hội viên bạch kim mỗi tháng có thể nhận một phiếu ưu đãi trị giá 20000 Việt Nam đồng;

4. Hội viên kim cương mỗi tuần có thể nhận một phiếu ưu đãi trị giá 15000 Việt Nam đồng;

5. Đối với khách hàng có uy tín tốt, viettime sẽ không định kỳ gửi phiếu ưu đãi vào email của hội viên.

3. Chế độ tích điểm

Tích điểm được Công ty Viettime thành lập nhằm báo đáp cho người tiêu dùng, mỗi lần khi hội viên lập đơn mua hàng trên trang web, căn cứ số tiền hàng hóa để tích điểm, tích điểm có thể dùng để quy đổi thành hàng hóa trong cửa hàng tích điểm.

Nhận tích điểm

Hội viên đồng: Mỗi khi mua hàng hóa có giá trị 5000 Việt Nam đồng nhận được 1 điểm;

Hội viên bạc: Mỗi khi mua hàng hóa có giá trị 5000 Việt Nam đồng nhận được 1 điểm

Hội viên vàng: Mỗi khi mua hàng hóa có giá trị 4000 Việt Nam đồng nhận được 1 điểm

Hội viên bạch kim: Mỗi khi mua hàng hóa có giá trị 3000 Việt Nam đồng nhận được 1 điểm

Hội viên kim cương: Mỗi khi mua hàng hóa có giá trị 2000 Việt Nam đồng nhận được 1 điểm

Xóa tích điểm

Ngày 31 tháng 12 hàng năm là ngày xóa tích điểm của trang web, điểm của bạn phải được đổi hết trước ngày 31 tháng 12, quá hạn sẽ không thể sử dụng.

Tất cả nội dung nêu trên viettime có quyền giải thích cuối cùng.